32% nákladů Vám mohou uspořit námi navržená opatření
0 %
nákladů Vám mohou uspořit námi navržená opatření
2023 povinnost firem nad 250 zaměstnanců reportovat o uhlíkové stopě
0
povinnost firem nad 250 zaměstnanců reportovat o uhlíkové stopě
1.5% možnost snížení úrokové míry pro společnosti reportující svoji uhlíkovou stopu
0 %
možnost snížení úrokové míry pro společnosti reportující svoji uhlíkovou stopu

Konkurenční výhoda

Informace o emisní náročnosti výroby nebo služeb jsou důležité pro zahraniční investory a obchodní partnery.

Úspora nákladů

Pomáhá najít oblasti, kde lze ušetřit energii a zdroje a tím snižovat náklady.

Legislativní soulad

Uhlíková stopa je užitečným nástrojem pro nefinanční reporting, který je od roku 2023 povinný pro mnoho firem.

Image a marketing

Zájem spotřebitelů o ekologické aspekty výrobků a služeb roste, což může pozitivně ovlivnit značku a tržby.

Angažovanost zaměstnanců

Transparentnost ve vztahu k uhlíkové stopě může zvýšit angažovanost zaměstnanců tím, že poskytuje smysluplnou strategii pro snižování dopadů organizace na životní prostředí.

Financování

Banky vyžadují hodnocení uhlíkové stopy pro získání zvýhodněného financování projektů v souladu s principy zelené taxonomie EU.

Identifikace činnosti

Pomáhá identifikovat činnosti, které přispívají nejvíce k emisím skleníkových plynů, a umožňuje přijmout opatření k jejich snížení.

Snížení rizik

Pomáhá omezit závislost na fosilních palivech a zlepšuje odolnost proti rostoucím cenám energie z těchto zdrojů a potenciální uhlíkové dani.

Společenská odpovědnost

Vyčíslení uhlíkové stopy a snižování emisí je součástí společenské odpovědnosti firem (CSR).

Proč s námi

Poskytujeme komplexní poradenskou službu pro stanovení produkce skleníkových plynů a uhlíkové stopy.

Z náročného úkolu děláme částěčně automatizovaný proces, bez starostí.

Automatizace
Výpočet uhlíkové stopy společnosti

Výpočet uhlíkové stopy společnosti

Naše společnost nabízí služby výpočtu uhlíkové stopy pro firmy všech velikostí. Měření uhlíkové stopy provádíme pomocí našich osvědčených postupů a nástrojů dle protokolu GHG. Měření uhlíkové stopy je pro firmy zcela transparentní. Po měření uhlíkové stopy našim klientům poskytujeme zprávu, která obsahuje informace o jejich uhlíkové stopě. Zpráva obsahuje také doporučení, jak může firma snížit svou uhlíkovou stopu.

Výpočet uhlíkové stopy produktu

Výpočet uhlíkové stopy produktu

Uhlíková stopa produktu je množství skleníkových plynů, které jsou vyprodukovány během celého životního cyklu produktu, od jeho výroby až po jeho likvidaci. Měření uhlíkové stopy je důležitým krokem při snižování emisí skleníkových plynů a přispívání k ochraně klimatu. Můžeme Vám pomoci vypočítat uhlíkovou stopu vašeho produktu dle ISO 14067. Pomůžeme vám identifikovat zdroje emisí, vypočítat jejich množství a navrhnout opatření ke snížení emisí.

ESG report

ESG report

Pomáháme našim klientům vytvářet ESG reporty, které jsou transparentní, spolehlivé a užitečné pro zainteresované strany. Naši odborníci mají bohaté zkušenosti s ESG reportingem, které zlepšují výkonnost společnosti. Víme, že ESG reporting může být náročný úkol, ale věříme, že je to důležitá součást udržitelného rozvoje. Rádi vám pomůžeme vypracovat ESG report, který bude odpovídat vašim potřebám a který vám pomůže dosáhnout vašich ESG cílů.

Kontaktujte nás