Složitost výpočtu Scope 3

Víte, že vaše firma každý den zanechává neviditelnou stopu? Nejde jen o ty, které zanecháváte na trhu, ale o stopu, která může mít dalekosáhlé důsledky pro naši planetu. Ano, mluvím o uhlíkové stopě – a zvláště o její nejzáludnější části, Scope 3.

Scope 3 může být pro podnikatele skutečnou hlavolamem. Jedná se o emise, které nejsou přímo ve vaší kontrole, ale souvisí s vaším dodavatelským řetězcem a distribucí vašich produktů. Zahrnuje vše od výroby surovin, které nakupujete, až po to, jak vaši zákazníci používají a nakonec likvidují vaše produkty. Pro malé a střední podniky to může být obzvláště těžké, protože informace jsou často nedostupné nebo příliš složité na to, aby se s nimi dalo efektivně pracovat.

Ale proč by vás to vůbec mělo zajímat? Protože udržitelnost a zodpovědnost se stávají klíčovými slovy v podnikání. A vaši zákazníci to vědí. Ukázat, že se snažíte pochopit a snižovat vaši uhlíkovou stopu, může být nejen dobré pro planetu, ale také pro vaši značku a zákaznickou loajalitu.


Takže, jak se můžete popasovat s výpočtem scope 3? Začněte jednoduše. 

1. Mapujte váš dodavatelský řetězec a identifikujte klíčové oblasti, kde může dojít k vysokým emisím.

2. Komunikujte se svými dodavateli. Zjistěte, jaké informace o uhlíkové stopě mohou poskytnout.

3. Hledejte alternativy. Existují dodavatelé nebo materiály s nižší uhlíkovou stopou, které byste mohli použít?

4. Vzdělávejte se a svůj tým o udržitelnosti. Čím více víte, tím lépe můžete rozhodovat.

5. Zvažte investici do softwaru nebo konzultací, které vám pomohou s výpočty.A pamatujte, nemusíte to dělat sami. Vytvoření partnerství a sdílení osvědčených postupů s ostatními podniky může vést k inovacím a snížení emisí napříč odvětvím.

Pokud vás tento příspěvek zaujal, sdílejte ho prosím dál. Společně můžeme udělat první kroky k lepší a udržitelnější budoucnosti pro naše podniky i pro planetu. 

Ecotrace logo
Ecotrace logo
Ecotrace logo